Τελική μορφή κεφαλαίου 10Adobe PDF (351 kB)
Title Details:
Το νευρικό σύστημα – Οι Κιρκαδιανοί Ρυθμοί
Authors: Zafranas, Nikolaos
Zafranas, Aristeidis
Reviewer: Psaltopoulou, Theodora
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > NEUROSCIENCES > NEUROPHYSIOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PERFORMING ARTS > MUSIC
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (EXCEPT ETHICS) > AESTHETICS > PHILOSOPHY OF ART
Keywords:
Neurophysiology
Music Education
Development
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό συζητείται η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου ως αφετηρία «σχεδιασμού» του αναπτυξιακού μηχνισμού του εγκεφάλου μας. Γίνεται αναφορά κι εξήγηση των φορέων των πληροφοριών των σχετικών με την κληρονομικότητά μας, δηλαδή του DNA και του RNA. Ο γενετικός κώδικας , η έκφραση ή όχι των γονιδίων, τα γονίδια και τα αλλήλία, η έννοια και η πραγματικότητα του διπλοειδούς και του απλοειδούς, οι επικρατητικοί και οι υπολειπόμενοι χαρακτήρες, ομοζυγωτές και ετεροζυγωτές είναι έννοιες που αναφέρονται, επεξηγούνται και αναλύονται εδώ. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τριπλέττα ως κεντρικό κόμβο παραγωγής των πρωτεϊνών, τα γονίδια και τις αλληλουχίες και κλείνει με το splicing (μάτισμα), τα exons και τα introns.
Technical Editors: Kaminis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1694
Bibliographic Reference: Zafranas, N., & Zafranas, A. (2015). Το νευρικό σύστημα – Οι Κιρκαδιανοί Ρυθμοί [Chapter]. In Zafranas, N., & Zafranas, A. 2015. Εγκέφαλος, φυσιολογία και μουσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1694
Language: Greek
Is Part of: Εγκέφαλος, φυσιολογία και μουσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions