Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο σε υπολογιστικά φύλλα ExcelZIP (27.37 kB)
Download
Title Details:
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Outflow Dilution
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα DWNFDC υπολογίζει την αρχική διάλυση λυμάτων εκροής από διαχυτήρα σε θαλάσσιο περιβάλλον (κοντινό πεδίο). Με βάση την παροχή σχεδιασμού στον αγωγό διάθεσης/εκροής λυμά-των στο θαλάσσιο αποδέκτη, ορισμένα όρια λειτουργικότητας του διαχυτήρα και, τέλος, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του αποδέκτη (στρωμάτωση, πυκνότητες, ταχύτητες και κατεύθυνση ρευμάτων), ρυθμίζονται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του διαχυτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται αρχική διάλυση μεγαλύτερη ή ίση με την επιτρεπόμενη στο θαλάσσιο αποδέκτη. Ο τελευταίος μπορεί να είναι στρωματωμένος ή ομογενής και με ή χωρίς την παρουσία ρευμάτων. Το παρόν πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζεται με την εφαρμο-γή DPD&RDCC για την τελική απόφαση αναφορικά με το πλήθος των ανυψωτήρων εκροής πάνω στο διαχυτήρα. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής, εκτός από την αρχική διάλυση των λυμάτων, αφορούν το απαραίτητο βάθος εκροής, το πλήθος και τις κατασκευαστικές διαμέτρους των ανυψωτήρων και του διαχυτήρα και το ύψος παγίδευσης του πλουμίου εκροής.
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2777
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2777
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions