Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο κοντινό πεδίο σε υπολογιστικά φύλλα ExcelZIP (16.2 kB)
Download
Title Details:
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο κοντινό πεδίο
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Ouflow Dilution
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα SOWNFDC υπολογίζει την αρχική διάλυση λυμάτων εκροής από αγωγό διάθε-σης με μία οπή εκροής σε θαλάσσιο περιβάλλον (κοντινό πεδίο). Το πρόγραμμα SOWNFDC είναι πανομοιό-τυπο με το DWNFDC, με μόνη διαφορά ότι η εκροή γίνεται από αγωγό διάθεσης με μία οπή εκροής και όχι με διαχυτήρα. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι η αρχική διάλυση των λυμάτων εκροής, το απαραίτητο βάθος εκροής, η κατασκευαστική διάμετρος αγωγού και το ύψος παγίδευσης του πλουμίου εκροής.
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2778
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο κοντινό πεδίο [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2778
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions