Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο σε υπολογιστικά φύλλα ExcelZIP (24.39 kB)
Download
Title Details:
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Outflow Dilution
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα DWFFDC υπολογίζει την περαιτέρω διάλυση λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο ενός θαλάσσιου αποδέκτη λόγω οριζόντιας διάχυσης και διασποράς για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Στόχος είναι η επίτευξη μίας ελάχιστης τιμής επιτρεπόμενης τελικής συγκέντρωσης του ρυπαντή στο θαλάσσιο αποδέκτη με βάση διάφορες Οδηγίες της ΕΕ και Τεχνικές Εκθέσεις του ΟΗΕ. Η ανάλυση περιλαμβάνει περιπτώσεις αποδέκτη με ή χωρίς την παρουσία ρευμάτων και γίνεται για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Ως δεδομένα εισάγονται τα χαρακτηριστικά του διαχυτήρα, η παροχή, η αρχική διάλυση, το πλάτος προστατευόμενης ζώνης λουομένων, οι παράμετροι οριζόντιας διάχυσης, ο χρόνος καταστροφής μη συντηρητικού ρύπου, η ταχύτητα και η κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων, η αρχική συγκέντρωση του ρυπαντή στα λύματα και οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της τελευταίας στον αποδέκτη. Τα τελικά αποτελέσματα που υπολογίζονται από την εφαρμογή DWFFDC είναι η περαιτέρω και η συνολική διάλυση (αραίωση) των λυμάτων, η απόσταση που διανύει το πλούμιο, τα χαρακτηριστικά του, οι τελικές συγκε-ντρώσεις του ρυπαντή στον αποδέκτη και ξεχωριστά η διάλυση λόγω βιοαποδόμησης.
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2779
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2779
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions