Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο μακρινό πεδίο σε υπολογιστικά φύλλα ExcelZIP (22.13 kB)
Download
Title Details:
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο μακρινό πεδίο
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Outflow Dilution
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα SOWFFDC υπολογίζει την περαιτέρω διάλυση λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή εκροής σε θαλάσσιο περιβάλλον, στο μακρινό πεδίο λόγω οριζόντιας διάχυσης και διασπο-ράς για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Το πρόγραμμα SOWFFDC είναι πανομοιότυπο με το DWFFDC, με μόνη διαφορά ότι η εκροή γίνεται από αγωγό διάθεσης με μία οπή εκροής και όχι με διαχυτή-ρα. Ως αποτελέσματα υπολογίζονται, εκτός της περαιτέρω και συνολικής διάλυσης, η απόσταση που διανύει το πλούμιο, τα χαρακτηριστικά του, οι τελικές συγκεντρώσεις του ρυπαντή στον αποδέκτη και η διάλυση λόγω βιοαποδόμησης (περίπτωση μη συντηρητικού ρύπου).
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2780
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο μακρινό πεδίο [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2780
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions