Υπολογιστικό εργαλείο υδραυλικού σχεδιασμού διαχυτήρα και φρεατίου φόρτισης συστήματος υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων με τη μορφή εκτελέσιμου αρχείουZIP (3.85 MB)
Download
Title Details:
Υπολογιστικό εργαλείο υδραυλικού σχεδιασμού διαχυτήρα και φρεατίου φόρτισης συστήματος υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Diffuser
Risers
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα υπολογίζει τα υδραυλικά μεγέθη του διαχυτήρα, καθώς και το απαραίτητο πιεζομετρικό φορτίο λειτουργίας του. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση από το χρήστη της γεωμετρικής-κατασκευαστικής επάρκειας του υποβρύχιου αγωγού με βάση ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Στο πρόγραμμα εισάγονται τα εξής γεωμετρικά-κατασκευαστικά μεγέθη του διαχυτήρα: το πλήθος των ανυψωτήρων και των τμημάτων του διαχυτήρα, η παράμετρος Δρ/ρ, η ολική παροχή σχεδιασμού, ο αριθ-μός Manning, ο τρόπος συναρμογής, η διάμετρος, η υψομετρική διαφορά και η απόσταση μεταξύ των ανυψωτήρων, η διάμετρος κάθε τμήματος του διαχυτήρα, ο ακριβής αριθμός των ανυψωτήρων κάθε τμήματος διαχυτήρα, το μήκος του τελευταίου και το βάθος θάλασσας στην έξοδο του τελευταίου (ρηχότερου) ανυψωτήρα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής: η ειδική ενέργεια, ο συντελεστής Cd, οι ταχύτητες στο διαχυτήρα και τους ανυψωτήρες, ο πυκνομετρικός αριθμός Froude και διάφορα σχετικά σχόλια, τα οποία εμφανίζονται και σε αντίστοιχα διαγράμματα και βοηθούν το χρήστη να προβεί σε κατάλληλες αλλαγές παραμετρικών δεδομένων και να διεξαγάγει καλύτερες τελικές επιλογές των δεδομένων σχεδίασης του συστήματος.
Το πρόγραμμα δίνεται σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2781
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Υπολογιστικό εργαλείο υδραυλικού σχεδιασμού διαχυτήρα και φρεατίου φόρτισης συστήματος υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2781
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions