Εργαλείου για τον αρχικό υπολογισμό των υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα σε μορφή υπολογιστικών φύλλων ExcelZIP (26.15 kB)
Download
Title Details:
Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Maritime Hydraulics
Outfalls
Outflow Dilution
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα DPD&RDCC δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση του πλήθους και των διαμέτρων των διαφόρων τμημάτων διαχυτήρα διάθεσης λυμάτων εκροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και του συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες. Το πρόγραμμα εφαρμόζει την αρχή καλής λειτουργίας διαχυτήρα για δεδομένες διαμέτρους αγωγού διάθεσης και ανυψωτήρων και δεδομένο πλήθος ανυψωτήρων, ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει μία πρώτη εκτίμηση του πλήθους των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και των αντίστοιχων διαμέτρων τους. Επίσης, υπολογίζει τον συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες με βάση το αδιάστατο μονώνυμο ύψους ανύψωσης προς διάμε-τρο ανυψωτήρα. Το πρόγραμμα DPD&RDCC έχει σκοπό τη βοηθητική υποστήριξη του προγράμματος DWNFDC. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι το πλήθος των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και οι αντίστοιχες διάμετροί τους, καθώς, επίσης, και ο συντελεστής τριβής κατά Darcy για τους ανυψωτήρες.
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2782
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2782
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions