Μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRANZIP (207.58 kB)
Download
Title Details:
Μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Physical Oceanography
Maritime Hydraulics
Hydrodynamic Coastal Circulation
Mathematical Models In Coastal Engineering
Barotropic Circulation
Storm Surge Model
Description:
Abstract:
Στο μαθηματικό ομοίωμα υπολογίζεται η βαροτροπική κυκλοφορία (ολοκληρωμένες με το βάθος ταχύτητες) και η μεταβολή της στάθμης επιφανείας λόγω ανεμολογικής δράσης και ατμοσφαρικής πίεσης, των παραμέτρων, δηλαδή, που καθορίζουν την ανάπτυξη του φαινομένου της μετεωρολογικής παλίρροιας. Εκτός από τη δράση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στον υπολογισμό περιλαμβάνονται η δράση της δύναμης Coriolis, οι τριβές επιφανείας και τυχόν ανοικτά όρια της περιοχής μελέτης (ανταλλαγή με διπλανή θαλάσσια περιοχή).
Το μοντέλο παρέχεται και σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το χρήστη, και σε μορφή κώδικα υπολογιστικής γλώσσας FORTRAN, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί από εξοικειωμένους με την γλώσσα προγραμματισμού χρήστες.
Type: Algorithm
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2783
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας [Algorithm]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2783
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions