Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων σε υπολογιστικό φύλλο ExcelZIP (26.09 kB)
Download
Title Details:
Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Physical Oceanography
Marine Hydraulics
Hydrodynamic Coastal Circulation
Sea Level Height
Wind-driven Circulation
Description:
Abstract:
Το πρόγραμμα δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση της ανεμογενούς ανύψωσης της στάθμης θάλασσας λόγω πνοής πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων πάνω από υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος ή με ομοιόμορφη γραμμική κλίση πυθμένα. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος και σταθερά κεκλιμένο πυθμένα. Η ανύψωση της στάθμης υπολογίζεται σε οποιαδήποτε οριζόντια απόσταση από το πέρας της υφαλοκρηπίδας και προς την ακτογραμμή. Παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των τριβών στον πυθμένα και των διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια αέρα-νερού από διάφορες προσεγγίσεις. Ειδικά η τριβή στον πυθμένα υπολογίζεται μέσω ενός συντελεστή τύπου Darcy-Weisbach. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα υπολογισμού της ανύψωσης λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της δύναμης Coriolis, εφόσον είναι γνωστό το γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτη περιοχής. Η εφαρμογή δίνει ως αποτελέσματα την ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας λόγω μετεωρολογικής παλίρροιας από την πνοή πολύ ισχυρών ανέμων καταιγίδας/θύελλας.
Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel.
Type: Simulation
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2784
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων [Simulation]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2784
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions