Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRANZIP (674.6 kB)
Download
Title Details:
Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Physical Oceanography
Maritime Hydraulics
Hydrodynamic Coastal Circulation
Mathematical Models In Coastal Engineering
Astronomical Tide
Sea Level Changes
Description:
Abstract:
Στο μαθηματικό ομοίωμα υπολογίζεται η εξέλιξη της αστρονομικής παλίρροιας βάσει των αρμονικών εξισώσεων σε κάθε κελί του κανάβου μιας περιοχής μελέτης. Αποτελέσματα του μοντέλου είναι πεδία στάθμης ελεύθερης επιφάνειας και μέσων με το βάθος ταχυτήτων ρεύματος στο πεδίο όπως και χρονοσειρές σε επιλεγμένους σταθμούς (θέσεις).
Το μαθηματικό ομοίωμα δίνεται και σε μορφή εκτελέσιμου, το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο από το χρήστη χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση και γνώση της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN, και σε μορφή υπολογιστικού κώδικα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με γνώση της γλώσσας προγραμματισμού.
Type: Algorithm
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2785
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας [Algorithm]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2785
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions