Υπολογιστικός κώδικας αριθμητικού μοντέλου ιχνηθέτη για την προσομοίωση μεταφοράς-διασποράς σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRANZIP (3.76 kB)
Download
Title Details:
Υπολογιστικός κώδικας αριθμητικού μοντέλου ιχνηθέτη για την προσομοίωση μεταφοράς-διασποράς
Authors: Krestenitis, Ioannis
Androulidakis, Ioannis
Karampas, Theofanis
Kombiadou, Katerina
Makris, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > OPERATIONAL OCEANOGRAPHY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Coastal Engineering
Physical Oceanography
Mathematical Models In Coastal Engineering
Tracer Model
Advection And Dispersion Of Particles
Description:
Abstract:
Το μοντέλο ιχνηθέτη επιλύει τη μεταφορά και διασπορά συντηρητικών και μη σωματιδίων που εισάγονται στο θαλάσσιο χώρο για το πεδίο του Θερμαϊκού Κόλπου. Το μοντέλο δέχεται τις τιμές μέσης με το βάθος ταχύτητας ρεύματος στο πεδίο ως δεδομένο εισόδου από το μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις πιθανές θέσεις πηγής σωματιδίων, που είναι ο Όρμος Θεσσαλονίκης, οι εκβολές του Αξιού ποταμού ή η θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νέας Μηχανιώνας. Παράλληλα, είναι δυνατός ο ορισμός του πλήθους των σωματιδίων που εισέρχονται στη ροή, η τιμή της διαμέτρου και ο τύπος των σωματιδίων (συντηρητική ή μη ουσία).Το μοντέλο προσδιορίζει την καθοριστική και τη στοχαστική μετατόπιση των σωματιδίων που έχουν εισαχθεί στη ροή από τις πηγές, υπολογίζοντας, τελικά, τη συνολική κίνηση των σωματιδίων για το σύνολο της προσομοίωσης, με συνολική διάρκεια 5 ημερών.
Το μοντέλο δίνεται σε μορφή υπολογιστικού κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροποιποιηθεί από χρήστες με βασικές γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού.
Type: Algorithm
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2787
Bibliographic Reference: Krestenitis, I., Androulidakis, I., Karampas, T., Kombiadou, K., & Makris, C. (2015). Υπολογιστικός κώδικας αριθμητικού μοντέλου ιχνηθέτη για την προσομοίωση μεταφοράς-διασποράς [Algorithm]. In Krestenitis, I., Kombiadou, K., Makris, C., Androulidakis, I., & Karampas, T. 2015. Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/2787
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστικά εργαλεία & Μαθηματικά ομοιώματα παράκτιας μηχανικής και θαλάσσιας υδραυλικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions