Τελικό κείμενο Εισαγωγής (Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και ζητήματα ερμηνείας)Adobe PDF (346.71 kB)
Title Details:
Εισαγωγή: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και ζητήματα ερμηνείας
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο εξετάζει με συνθετικό και εποπτικό τρόπο τα ζητήματα ερμηνείας που συνδέονται με το υπό εξέταση ζήτημα. Οι σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ζήτημα που έχει προσεγγιστεί με διαφορετικούς και συχνά αντιτιθέμενους τρόπους στην ιστοριογραφία, και αποτελεί μείζον ζήτημα των εθνικών ιστοριών στην Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες βαλκανικές χώρες —εν μέρει και στις αραβικές. Στόχος του κεφαλαίου είναι να κάνει κατανοητή τη διάκριση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων από τα στερεότυπα που κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και εξηγώντας τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις στην ιστορική ερμηνεία που προκύπτουν από τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης εντός της επιστημονικής ιστοριογραφικής παραγωγής. Έτσι γίνονται σαφή και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει για την ανάλυση του ζητήματος η προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας, η οποία υιοθετείται στο βιβλίο.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2880
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Εισαγωγή: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και ζητήματα ερμηνείας [Chapter]. In Gkara, E., & Tzedopoulos, G. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2880
Language: Greek
Is Part of: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions