Τελικό κείμενο Κεφ. 1 (Χριστιανοί υπήκοοι και μουσουλμάνοι ηγεμόνες πριν τους Οθωμανούς)Adobe PDF (1.98 MB)
Title Details:
Χριστιανοί υπήκοοι και μουσουλμάνοι ηγεμόνες πριν τους Οθωμανούς
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο ασχολείται συνοπτικά με τη θέση των χριστιανών στο Αραβικό Χαλιφάτο και στα μουσουλμανικά κράτη που το διαδέχθηκαν, καθώς και με τις εξελίξεις στην υπό μουσουλμανική εξουσία Μικρά Ασία από την ήττα των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ (1071) έως την εμφάνιση των Οθωμανών στο ιστορικό προσκήνιο. Στόχος του κεφαλαίου είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γίνουν κατανοητοί οι όροι της ενσωμάτωσης των χριστιανών στα μεσαιωνικά μουσουλμανικά κράτη, στο ιστορικό προηγούμενο των οποίων βασίστηκε το οθωμανικό κράτος. Στόχος είναι επίσης να παρουσιαστεί η μετεξέλιξη των χριστιανικών πληθυσμών της Εγγύς Ανατολής από πληθυσμιακή πλειονότητα σε μειονότητα, καθώς και η κατάσταση των χριστιανών της Μικράς Ασίας τις παραμονές της εμφάνισης των Οθωμανών. Η ισλαμοπερσική παράδοση έδωσε στους Οθωμανούς τα πρότυπα για τον τρόπο ενσωμάτωσης των χριστιανών ως υπηκόων του σουλτάνου, ενώ οι εξελίξεις στη Μικρά Ασία των Σελτζούκων, των τουρκομανικών εμιράτων και των Ιλχανιδών υπήρξαν το υπόβαθρο για τη συγκρότηση και ανάδυση της οθωμανικής ηγεμονίας.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2881
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Χριστιανοί υπήκοοι και μουσουλμάνοι ηγεμόνες πριν τους Οθωμανούς [Chapter]. In Gkara, E., & Tzedopoulos, G. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2881
Language: Greek
Is Part of: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions