Τελικό κείμενο Κεφ. 3 (Οθωμανικό κράτος και χριστιανικές Εκκλησίες)Adobe PDF (2.72 MB)
Title Details:
Οθωμανικό κράτος και χριστιανικές Εκκλησίες
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο πραγματεύεται τον τρόπο ενσωμάτωσης των χριστιανικών εκκλησιαστικών οργανισμών στο οθωμανικό θεσμικό πλαίσιο και τις μεταβολές των σχέσεών τους με το κράτος. Ήδη πριν το 1453, η οθωμανική επέκταση στα Βαλκάνια είχε συνοδευτεί από την παραχώρηση προνομιακών ορισμών στα μοναστικά ιδρύματα. Η ανασύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου λίγο μετά την Άλωση δημιούργησε το πρότυπο για την αναγνώριση και άλλων Εκκλησιών, καταρχήν της αρμενικής και αργότερα της σερβικής, ενώ η κατάκτηση των αραβικών περιοχών το 1516/17 έθεσε υπό οθωμανικό έλεγχο τα παλαιά πατριαρχεία της Ανατολής και τους χριστιανικούς προσκυνηματικούς τόπους στην Παλαιστίνη, το Σινά κ.α. Παρά την οικονομική αφαίμαξη και τις παρεμβάσεις των αρχών, η πρόσδεση των χριστιανικών Εκκλησιών στον κρατικό φορολογικό μηχανισμό και η ένταξη των μοναστικών κέντρων στο οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα έκανε εφικτή την επιβίωσή τους και επέτρεψε τη συνέχιση του έργου τους εντός της μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2884
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Οθωμανικό κράτος και χριστιανικές Εκκλησίες [Chapter]. In Gkara, E., & Tzedopoulos, G. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2884
Language: Greek
Is Part of: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions