Τελικό κείμενο Κεφ. 7 (Συγκρητισμός και υβριδισμός)Adobe PDF (2.53 MB)
Title Details:
Συγκρητισμός και υβριδισμός
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Αντικείμενο του κεφαλαίου αποτελούν τα φαινόμενα θρησκευτικού συγκρητισμού και πολιτισμικού υβριδισμού στον οθωμανικό χώρο. Όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, από το χαλιφάτο μέχρι την αποικιοκρατία και τη σύγχρονη εποχή, η συνάντηση χριστιανισμού και ισλάμ οδήγησε σε πολλαπλές ωσμώσεις που εκφράστηκαν ως συγκρητιστικές πρακτικές ή/και υβριδικά στοιχεία στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού, εν μέρει και του λόγιου. Στις αραβικές περιοχές και στη Μικρά Ασία οι ωσμώσεις αυτές προϋπήρξαν των Οθωμανών, στα Βαλκάνια όμως, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών περιοχών, εμφανίστηκαν ως συνέπεια της οθωμανικής κατάκτησης. Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο, η μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επέδρασε καταλυτικά στην περαιτέρω διαμόρφωση των συγκρητιστικών και υβριδικών στοιχείων. Πολλά εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς των λαών της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής γλώσσας, ιδίως στα Βαλκάνια.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2888
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Συγκρητισμός και υβριδισμός [Chapter]. In Gkara, E., & Tzedopoulos, G. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2888
Language: Greek
Is Part of: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions