Τελικό κείμενο Κεφ. 8 (Τα χριστιανικά κράτη και οι υπήκοοί τους στον οθωμανικό χώρο)Adobe PDF (2.74 MB)
Title Details:
Τα χριστιανικά κράτη και οι υπήκοοί τους στον οθωμανικό χώρο
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο ασχολείται με τη θέση και δράση των ξένων υπηκόων αλλά και την εν γένει δραστηριοποίηση των χριστιανικών δυνάμεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για δύο αλληλένδετες αλλά διακριτές όψεις του ευρύτερου ζητήματος της σχέσης της αυτοκρατορίας με τη χριστιανική Ευρώπη. Χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης είναι η έντονη παρουσία ξένων υπηκόων στον οθωμανικό χώρο ήδη από την εποχή της Άλωσης. Το φαινόμενο ενισχύθηκε από τον 18ο αι. και εξής και μεταξύ άλλων οδήγησε στη συγκρότηση των χαρακτηριστικών για τις μεγάλες υστερο-οθωμανικές πόλεις λεβαντίνικων κοινοτήτων. Το κεφάλαιο εξετάζει το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της δράσης των ξένων υπηκόων σε όλο της το φάσμα, από τους μόνιμα εγκαταστημένους εμπόρους του Γαλατά μέχρι τους ιεραποστόλους του 19ου αι., καθώς και την ιδιάζουσα θεσμική τους θέση. Εξετάζει επίσης τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους ο διεθνής παράγοντας επηρέασε τη θέση των χριστιανών οθωμανών υπηκόων και τις σχέσεις τους με τους μουσουλμάνους.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2889
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Τα χριστιανικά κράτη και οι υπήκοοί τους στον οθωμανικό χώρο [Chapter]. In Gkara, E., & Tzedopoulos, G. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2889
Language: Greek
Is Part of: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions