Το αντικείμενο αποτελεί ένα διαδραστικό «παιχνίδι», όπου ο αναγνώστης καλείται να πολώσει κατάλληλα τις LED μιας οθόνης επτά τμημάτων προκειμένου να σχηματιστεί σε αυτήν συγκεκριμένος αριθμός. Ο ζητούμενος αριθμός επιλέγεται από τον αναγνώστη.ZIP (40.88 kB)
Download
Title Details:
Seven-segment display
Authors: Liaperdos, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Διαδραστικό αντικείμενο 2.3: Οθόνη επτά τμημάτων

Το αντικείμενο αποτελεί ένα διαδραστικό «παιχνίδι», όπου ο αναγνώστης καλείται να πολώσει κατάλληλα τις LED μιας οθόνης επτά τμημάτων προκειμένου να σχηματιστεί σε αυτήν συγκεκριμένος αριθμός. Ο ζητούμενος αριθμός επιλέγεται από τον αναγνώστη.

Οδηγίες:
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip σε κάποιον φάκελο του υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο Seven_Segment_Display_interactive.xhtml, το οποίο θα βρείτε στον κατάλογο xhtml, στον φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) της προτίμησής σας.

Για τη λειτουργία του αντικειμένου, ο φυλλομετρητής σας θα πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα Javascript.
Type: Exercise
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/30
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Seven-segment display [Exercise]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. https://hdl.handle.net/11419/30
Language: Greek
Is Part of: Επαφή Ρ-Ν, Δίοδοι
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions