Κεφάλαιο 4Adobe PDF (1.99 MB)
EPUB (8.82 MB)
Download
Title Details:
Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > CLINICAL CHEMISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > SURGICAL SPECIALTIES > GENERAL SURGERY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
Keywords:
Surgery
Intensive And Emergency Medicine
Anaesthesia
Surgery Nursing
ICU And Emergency Nursing
Biomedical Engineering
Cninical Chemistry
Description:
Abstract:
- Η Αναπνευστική Λειτουργία.
- Οξυγονοθεραπεία (Ρυθμιστές αερίων, Ροόμετρα, Υγραντές κλπ).
- Θεραπεία διακοπτόμενης θετικής πίεσης αναπνοής IPPB.
- Τεχνητός Μηχανικός Αερισμός
- Βαλβίδα Benett.
- CPAP (Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών).
- Παράμετροι Αερισμού (Αναπνευστικός ρυθμός, Λόγος εισπνοής / εκπνοής (Ι/Ε), "Στεναγμός" (sigh), βαθειά εισπνοή,
Ελεγχος ροής αερίου, Περιοριστής πίεσης. Συναγερμοί κλπ.).
- Αναπνευστήρες πνευματικής κίνησης και οδήγησης.
- Αναπνευστήρες πνευματικής κίνησης και ηλεκτρικής κίνησης και ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής (αναλογικής) οδήγησης.
- Αναπνευστήρες ανερχομένου φυσητήρα.
- Αναπνευστήρες κατερχομένου φυσητήρα.
- Αναπνευστήρες όγκου.
- Αναπνευστήρες πίεσης.
- Συστήματα βαλβίδων Αναπνευστήρων (Ανακουφιστικές, εισπνοής, ΡΕΕΡκλπ.).
- Αναπνευστήρες ηλεκτρονικής-ψηφιακής κίνησης και οδήγησης.
- Αναπνευστήρες αναισθησίας.
- Η Νεφρική Λειτουργία.
- Ο "Τεχνητός Νεφρός" (Αιμοκάθαρση).
- Περιτοναϊκή Κάθαρση.
- Κατ' οίκον Αιμοκάθαρση.
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3027
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3027
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions