Κεφάλαιο 12Adobe PDF (820.76 kB)
EPUB (1.58 MB)
Download
Title Details:
Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία και Βιοϊατρική Τεχνολογία
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > CLINICAL CHEMISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > SURGICAL SPECIALTIES > GENERAL SURGERY
Keywords:
Surgery
Intensive And Emergency Medicine
Anaesthesia
Surgery Nursing
ICU And Emergency Nursing
Biomedical Engineering
Cninical Chemistry
Description:
Abstract:
- Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.
-Το πρότυπο ISO 9001:20xx και άλλα ειδικά πρότυπα.
- Τυπική δομή των βασικών Διαδικασιών ενός Συστήματος Ποιότητας (Διοίκηση, Ανθρώπινοι Πόροι, Εκπαίδευση, Έλεγχος
Διεργασιών, Έλεγχος Ποιότητας, Διαχείριση/Αγορές, Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας, Έλεγχος και Κοινοποίησή
Αντιξόων Συμβαμάτων, Στόχοι Ποιότητας, Εσωτερική Αξιολόγηση, περιοδικές Επιθεωρήσεις, Εγχειρίδιο Ποιότητας).
- Λογισμικό υποστήριξης Πιστοποίησης και Διαπίστευσης Τμημάτων.

- Ιατρικές Κωδικοποιήσεις & Πρωτόκολα (ICD-10, SNOMED, LOINC, DRGs κλπ.).
- Νοσηλευτικές Κωδικοποιήσεις (NIC, Omaha System,Home Health Care Classification HHCC, CCC κλπ.)
- Πρότυπα επικοινωνίας στην υγειονομική περίθαλψη (HL7, HL7-CDA, DICOM, openEHR κλπ.).

- Τεχνικά Πρότυπα (ITU, IEC, ISO, IEEE, ETSI, ANSI κλπ.).
- Διανοητική Ιδιοκτησία (Σημασία. Νομοθεσία, Τίτλοι, Διαδικασίες κλπ.).
- Έρευνα Καινοτομία και Παραγωγή στη σύγχρονη ΒΙΤ.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3034
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία και Βιοϊατρική Τεχνολογία [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3034
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions