Κεφάλαιο 3Adobe PDF (2.35 MB)
EPUB (9.96 MB)
Download
Title Details:
Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία.

Κλινική Χημεία
- Φασματο – και Φθορισμοφασματο-φωτομετρία
- Φασματοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής και Απορρόφησης -
- Υγρή και Αέριος Χρωματογραφία.
- Ηλεκτροφόρηση.
- Αυτόματοι αναλυτές αερίων αίματος
- Ανοσοπροσδιορισμοί.
- Μέθοδοι και εξοπλισμός της Μοριακής Βιολογίας (PCR, RT-PCR, TMA, Next Generation Sequencing κλπ.).
- Παρακλίνιες Εξετάσεις (IVD-PoCΤ).

Ιστοπαθολογικά, Αιματολογικά και Κυτταρολογικά Εργαστήρια.
- Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης και Ταξινόμησης Κυττάρων (Αιματολογικοί Αναλυτές. Κυτταρομετρία Ροής κλπ.).
- Σύγχρονη Μικροσκοπία.

Οι λειτουργίες της Αιμοδοσίας
- Η συλλογή, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η συτήρηση και η χορήγηση των Παραγώγων του Αίματος.
- Τεχνολογία της Ανοσοαιματολογίας.
- Η Τεχνολογία του ελέγχου της Ιστοσυμβατότητας.

Δημιουργία ιστών (και οργάνων?) προς μεταμόσχευση με τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Η Νομοαθεσία των in vitro Διαγνωστικών Εργαστήρίων και της Αιμοδοσίας.
Πιστοποίηση και Διαπίστευση.
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3038
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3038
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions