Κεφάλαιο 5Adobe PDF (1.89 MB)
EPUB (7.7 MB)
Download
Title Details:
Τα Χειρουργεία και η Χειρουργική Ρομποτική
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
- Σχεδιασμός Χειρουργείων (Λειτουργικές Παραδοχές, Κτιριολογικό Πρόγραμμα, Αρχιτεκτονική Λύση, Ιατρικά Αέρια, Η/Μ
Εγκαταστάσεις, Δίκτυα, Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλπ.).
- Ο Εξοπλισμός των Χειρουργείων (Χειρουργικά Τραπέζια, Σκιαλυτικές Λυχνίες., Συστήματα Αναισθησίας, Συστήματα
επιτήρησης
ασθενούς (Monitoring), Χειρουργικά Εργαλεία και Ειδικές Διατάξεις, Συστήματα Αποστείρωσης κλπ.).
- Διασφάλιση ασηψίας.
- Διαχείριση του φόρτου εργασίας και κινήσεων Προσωπικού, Ασθενών Υλικών κλπ.
- Διαχείριση Κινδύνων (Βιολογικοί, Χημικοί, Ηλεκτρικής Ασφάλειας, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες κλπ.).
- Τεχνολογία και Διαχείριση Χειρουργικών Εργαλείων.Αποστείρωση.
- Διατάξεις Ηλεκτροχειρουργικής, Κρυοχειρουργικής, LASER κλπ.
- Μικροσκόπια, Ενδοσκοπική Χειρουργική, Συστήματα Μικροχειρουργικής.
- Διεγχειριτική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών.
- Διεγχειρητική Απεικόνιση.
- "Ρομποτική" Χειρουργική (da Vinci).
- Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία.
- Ποιότητα-Πιστοποίηση-Διαπίστευση.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3040
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Τα Χειρουργεία και η Χειρουργική Ρομποτική [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3040
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions