Κεφάλαιο 15Adobe PDF (562.55 kB)
EPUB (1.75 MB)
Download
Title Details:
Ανάκτηση Ιατρικής Πληροφορίας
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
Πληροφορία - Δεδομένα - Γνώση.

- Πηγές Ιατρικής Πληροφορίας και Γνώσης.
- Ο στόχος της Δομημένης Πληροφορίας: Η επεξεργασία και η συγκέντρωση της Ιατρικής Πληροφορίας σε μεγάλες
διασυνδεδεμένες Βάσεις Δεδομένων.
- Βασικοί Ορισμοί: Λεξικό, Ορολογία, Γνωστικός Θησαυρός, Ταξινόμηση, Κατάλογος, Κωδικοποίηση, Βάση δεδομένων
(Data base), Βάση γνώσης (Knowledge base) κλπ.
- Οι Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ο ρόλος και οι περιορισμοί του Διαδικτύου.
- Online βάσεις ιατρικών δεδομένων και βιβλιοθήκες για τον γενικό πληθυσμό και το ζήτημα τηε εγκυρότητας.
- Ομογενοποίηση Ιατρικής πληροφορίας: National Library of Medicine, MEDLINE, Medical Subject Headings (MeSH),
PubMed, Unified Medical Language System (UMLS), The Visible Human Project κλπ.

Ο σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web).

- Η Ιστορία του Σημασιολογικού Ιστού.
- Τι είναι ο σημασιολογικός ιστός σήμερα;
- Μεταδεδομένα - Οντολογίες - Συμπερασματολογία: Ορισμοί και Παραδείγματα.
- Σημασιολογικά εμπλουτισμένες Υπηρεσίες Ιστού.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3050
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Ανάκτηση Ιατρικής Πληροφορίας [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3050
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions