Κεφάλαιο 18Adobe PDF (664.07 kB)
EPUB (1.34 MB)
Download
Title Details:
Πιστοποίηση και Διαπίστευση
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
Η εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. κατά ISO).

Τυπική δομή ενός Συστήματος Ποιότητας

- Ευθύνη Διοίκησης.
- Υπευθυνότητες, Δικαιοδοσίες και Επικοινωνία.
- Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και συνεχής Εκπαίδευση.
- Έλεγχος Εργαστηριακών Διεργασιών.
- Έλεγχος Ποιότητας.
- Διαχείριση Εξοπλισμού.
- Διαχείριση Αναλωσίμων.
- Αγορές Αναλωσίμων και Εξοπλισμού.
- Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας.
- Έλεγχος μη Συμμορφούμενων Υλικών, Δειγμάτων Αποτελεσμάτων και Κοινοποίησή τους.
- Συνεχής Βελτίωση και Σρτόχοι Ποιότητας.
- Εσωτερική Αξιολόγηση και περιοδικές Επιθεωρήσεις.
- Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Τυπικές απαιτήσεις του Προτύπου, σημασία των διεργασιών της καθημερινής ρουτίνας, αξιολόγηση της απόδοσής τους, σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι ποιότητας.

Διαδικτυακά Συστήματα Υποστήριξης Πιστοποίηση ή/και Διαπίστευσης Μονάδων, Τμημάτων και Κλινικών Νοσοκομείων: "Οδικός Χάρτης", Τεκμηρίωση, Διαχείριση και Διατήρηση του εγκατεστημένου συστήματος Ποιότητας.

Παρατηρήσεις.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3053
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Πιστοποίηση και Διαπίστευση [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3053
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions