Κεφάλαιο 20Adobe PDF (353.49 kB)
EPUB (1.04 MB)
Download
Title Details:
Χημική Ασφάλεια
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
Αέριοι ρύποι: Μέγιστη συγκέντρωση και διασπορά.

Η ανίχνευση των βασικών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα του Νοσοκομείου.
- Μέτρηση CO με απορρόφηση IR (2-15) μm.
- Μέτρηση CnHm με ανιχνευτή φλογοϊονισμού.
- Μέτρηση SO2 με Χρωματομετρίας, Φλογοφωτομετρίας ή Φθορισμομετρία.
- Μέτρηση ΝOx με Χημειοφωταύγεια.
- Μέτρηση Ο3 Φωτοχημικά .
- Μέτρηση Cl2 Αγωγιμομετρικά.

Μέτρηση Αναισθητικών Παραγόντων με Διαθλασιμετρία Συμβολής, Φασματομετρία Μάζας, Ανιχνευτές Υπερύθρων κλπ.
Μέτρηση αερίων Αποστείρωσης (Φορμαλεϋδη, Οξείδιο Αιθυλενίου κλπ.).

Μέτρηση της κ.β. συγκέμτρωση της Σκόνης
- Επιτηρητής σκόνης με τη βοήθεια της ακτινοβολίας β, ταλαντούμενο κρύσταλλο χαλαζία, σκεδαζομένου φωτός κλπ.
- Ανίχνευση της χημικής δομής της σκόνης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Φασματογραφία μάζας κλπ.

Αποκομιδή ή Εξουδετέρωση υγρών Χημικών Αποβλήτων Αντιδραστηρίων, Ρυθμιστικών Διαλυμάτων κλπ.
Συλλογή στη Πηγή και τήρηση "Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής" και όσον αφορά τα υγρά χημικά ενεργά απόβλητα του Νοσοκομείου.
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3055
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Χημική Ασφάλεια [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3055
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions