Κεφάλαιο 23Adobe PDF (310.38 kB)
EPUB (1.26 MB)
Download
Title Details:
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Kallergi, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > HOSPITAL ADMINISTRATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > BIOSECURITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Keywords:
Hospital Management
Health Economics
Health Policy
Public Health Services
Community Health
Medical Care
Biosecurity
Hospital Structure
Hospital Operation
Quality Systems
Technical-managerial Standards
Medical-managerial Guidelines
Description:
Abstract:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- Δίκτυο Ατμού: Ατμογεννήτριες, κλίβανοι αποστείρωσης κλπ.
- Ενέργεια: Καυστήρες, δεξαμενές Πετρελαίου, Δίκτυα Φυσικού Αερίου κλπ.
- Ύδρευση: Δεξαμενές, πιεστικά, αποσκληρυντές, αντλίες κλπ.
- Αποχέτευση.
- Πυρόσβεση.
- Εξαερισμός, Κλιματισμός, Ψυχροστάσιο κλπ.
- Ψύξη, ψυκτικοί θάλαμοι, ψυγεία κλπ.
- Θέρμανση: Λέβητες, δίκτυα, θερμαντικά, κλπ.
- Αποτεφρωτής.
- Ιατρικά Αέρια: Δεξαμενή Ο2,δίκτυα, φιάλες κλπ.
- Κενό - Πεπιεσμένος αέρας: Κέντρο παραγωγής, δίκτυα κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

- Υποσταθμός: Κυψέλες ΔΕΗ, διανομής ΜΤ, Μ/Σ, συστήματα ασφαλείας, πίνακες διανομής ΧΤ κλπ.
- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διόρθωση συνφ, γείωσης, δίκτυο τροφοδοσίας λειτουργίας 'Εκτακτης Ανάγκης κλπ.
- Κεντρικό U.P.S. - συστοιχίες συσσωρευτών, δίκτυο τροφοδοσίας αδιαλείπτου λειτουργίας κλπ
- Δίκτυα & Φορτία: Κίνηση, Φωτισμός κλπ.
- Πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση κλπ.
- Αντικεραυνική Προστασία.
- Ισοδυναμική Προστασία.
- Δίκτυα Τηλε- & Ενδο-πικοινωνιών, Η/Υ (ethernet) κλπ.
- Ασύρματα Δίκτυα.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3058
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Το σύγχρονο νοσοκομείο [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3058
Language: Greek
Is Part of: Το σύγχρονο νοσοκομείο
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions