ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Adobe PDF (1 MB)
Title Details:
Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης - Προσδιορισμός Προβλημάτων
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Water Losses
Leaks
Corrosion
Water Distribution Networks Problems
Water Quality
Description:
Abstract:
Είναι κοινά αποδεκτό ότι το νερό αποτελεί έναν πολύτιμο πόρο που βρίσκεται, όμως, σε ανεπάρκεια. Γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητη η ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης, καθώς αυτά αποτελούν έναν εν δυνάμει υδατικό πόρο, ενώ –παράλληλα– οι απώλειες νερού στα δίκτυα είναι σημαντικές. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση που αφορά στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης. Παρουσιάζονται, επίσης, τα προβλήματά τους και οι αιτίες που τα προκαλούν. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στις μεθόδους διαχείρισής τους.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3414
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης - Προσδιορισμός Προβλημάτων [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3414
Language: Greek
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions