Κεφάλαιο 2Adobe PDF (838.55 kB)
Title Details:
Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης – Το Υδατικό Ισοζύγιο
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Non-revenue Water
Water Losses
Water Balance
Real Losses
Apparent Losses
Minimum Charge Difference
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των δικτύων. Παρουσιάζεται αναλυτικά το Υδατικό Ισοζύγιο που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων και οι διάφορες τροποποιήσεις του που έγιναν για να καλυφθούν επιμέρους συνθήκες. Δίνονται παραδείγματα εφαρμογής του υδατικού ισοζυγίου.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3416
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης – Το Υδατικό Ισοζύγιο [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3416
Language: Greek
Consists of: 1. Ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου
2. Ο ρόλος της Διαφοράς Παγίου στην αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions