Κεφάλαιο 3Adobe PDF (1.19 MB)
Title Details:
Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης – Οι Δείκτες Αξιολόγησης
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Non-revenue Water
Water Losses
Performance Indicators
Real Losses
Apparent Losses
Unavoidable Annual Real Losses
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό συνεχίζεται η παρουσίαση των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των δικτύων ύδρευσης, με την παρουσίαση των δεικτών αξιολόγησης. Αναλύονται οι κυριότεροι δείκτες αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών και γίνεται κριτικός σχολιασμός τους. Τέλος, παρουσιάζονται νέοι δείκτες απόδοσης που έχουν προταθεί, για να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα ύδρευσης.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3417
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης – Οι Δείκτες Αξιολόγησης [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3417
Language: Greek
Consists of: 1. Δείκτες Απόδοσης
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions