Κεφάλαιο 4Adobe PDF (922.48 kB)
Title Details:
Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Non-revenue Water
Water Losses
Real Losses
Apparent Losses
Unbilled Authorized Consumption
Minimum Night Flow
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία συστατικά στοιχεία του Μη Ανταποδοτικού Νερού και συγκεκριμένα, η μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, οι φαινόμενες και οι πραγματικές απώλειες. Αναλύονται οι βασικές αιτίες των φαινόμενων απωλειών, δηλαδή η υπομέτρηση, η μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, τα σφάλματα ανάγνωσης μετρητών και τα λογιστικά σφάλματα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης ακρίβειας των μετρητών, καθώς και οι αιτίες που προκαλούν υπομέτρηση. Αναλύονται, επίσης, οι βασικές αιτίες των πραγματικών απωλειών και συγκεκριμένα οι διαρροές και θραύσεις των αγωγών, καθώς και οι αιτίες που τις προκαλούν. Παρουσιάζονται, τέλος, οι μεθοδολογίες εκτίμησης του μεγέθους των πραγματικών απωλειών.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3418
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3418
Language: Greek
Consists of: 1. Το Μη Ανταποδοτικό Νερό
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions