Κεφάλαιο 5Adobe PDF (478.64 kB)
Title Details:
Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Non-revenue Water
Real Losses
Apparent Losses
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα οφέλη από τη μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού, καθώς και τα βασικά συστατικά στοιχεία του. Από εμπειρικές εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υιοθετηθεί οι τιμές των συστατικών του Μη Ανταποδοτικού νερού που θεωρούνται ως οι μέγιστες αποδεκτές, προκειμένου να μην ληφθούν μέτρα αντιμετώπισής τους και οι οποίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Στη συνέχεια, αναλύονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση μίας συνιστώσας του Μη Ανταποδοτικού Νερού που είναι η Μη Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3419
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3419
Language: Greek
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions