Κεφάλαιο 6Adobe PDF (872.58 kB)
Title Details:
Αντιμετώπιση των Φαινόμενων Απωλειών
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Apparent Losses
Meters Errors
Metering Errors
Unauthorized Consumption
Smart Meters
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και τα μέτρα αντιμετώπισης των Φαινόμενων Απωλειών. Η ανάλυση γίνεται για κάθε συστατικό τους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες αντιμετώπισης της υπομέτρησης, των σφαλμάτων ανάγνωσης των μετρητών, των λογιστικών σφαλμάτων και της μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Παρατίθεται η ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των φαινόμενων απωλειών, όπως έχει προταθεί στη βιβλιογραφία, καθώς και τα στρατηγικά και λειτουργικά μέτρα που έχουν καταγραφεί.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3420
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Αντιμετώπιση των Φαινόμενων Απωλειών [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3420
Language: Greek
Consists of: 1. Αντιμετώπιση Φαινόμενων Απωλειών
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions