Κεφάλαιο 7Adobe PDF (1 MB)
Title Details:
Αντιμετώπιση των Πραγματικών Απωλειών
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Real Losses
Leaks
Breaks
Pressure Management
Pressure Reduction Valves
Active Leakage Control
Speed And Quality Of Repairs
Pipeline Management
District Metered Areas
Description:
Abstract:
Οι Πραγματικές Απώλειες αποτελούν, συνήθως, ένα μεγάλο μέρος του Μη Ανταποδοτικού Νερού και η αντιμετώπισή τους είναι σημαντική για την εταιρεία ύδρευσης. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι τέσσερις πυλώνες αντιμετώπισης των πραγματικών απωλειών νερού και συγκεκριμένα, ο ενεργός έλεγχος διαρροών, η διαχείριση της πίεσης, η ταχύτητα και η ποιότητα των επισκευών και η διαχείριση των αγωγών και του εξοπλισμού των δικτύων ύδρευσης (διαχείριση παγίων). Παρουσιάζονται συγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση των πραγματικών απωλειών ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για τον χωρισμό των δικτύων ύδρευσης σε στεγανές υποζώνες για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου και την αντιμετώπιση των απωλειών νερού.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3421
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Αντιμετώπιση των Πραγματικών Απωλειών [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3421
Language: Greek
Consists of: 1. Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions