Κεφάλαιο 8Adobe PDF (1.38 MB)
Title Details:
Εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας αστικών δικτύων ύδρευσης
Authors: Kanakoudis, Vasilis
Tsitsifli, Stavroula
Reviewer: Zoumpoulis, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > WATER RESOURCES PROTECTION
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES > NATURAL RESOURCES, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES > HYDROLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > HYDRAULIC ENGINEERING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS; ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ECONOMICS > ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Keywords:
Water Distribution Networks
Water Audit Tools
Description:
Abstract:
Για την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, χρησιμοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης (water audit tools) τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο αυτό. Αναλύονται οι μεταβλητές εισόδου και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από κάθε εργαλείο. Παρουσιάζεται επίσης το εργαλείο WB/PI Calc-UTH® που αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς. Τέλος, ακολουθεί μία συγκριτική ανάλυση των εργαλείων αξιολόγησης που υπάρχουν.
Linguistic Editors: Voulgari, Chrysoula
Technical Editors: Dedikousi, Stamatia
Graphic Editors: Dedikousi, Stamatia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3422
Bibliographic Reference: Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2015). Εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας αστικών δικτύων ύδρευσης [Chapter]. In Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. 2015. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3422
Language: Greek
Consists of: 1. Εργαλεία Αξιολόγησης Επιπέδου Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης
2. WB/PI Calc-UTH
Is Part of: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions