Η μεταβολή των κατανομών του φάσματος της έντασης ακτινοβολίας με τη θερμοκρασίαFlash (40 kB)
Download
Title Details:
Μεταβολή της έντασης ακτινοβολίας
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Type: Experiment
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3699
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). Μεταβολή της έντασης ακτινοβολίας [Experiment]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. https://hdl.handle.net/11419/3699
Language: Greek
Is Part of: Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions