Διαδραστικός άτλαντας νεφών με τις περιγραφές και τα σύμβολα των βασικών νεφικών συστημάτων που επικρατούν στην ατμόσφαιραFlash (4.78 MB)
Download
Title Details:
Άτλας νεφών
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Type: Slides
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3707
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). Άτλας νεφών [Slides]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 3. https://hdl.handle.net/11419/3707
Language: Greek
Is Part of: ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions