ΚεφάλαιοAdobe PDF (2.25 MB)
Title Details:
Greek diet
Other Titles: From ancient symposia to current food consumption patterns
Authors: Matala, Antonia
Reviewer: Giannakoulia, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > AGRICULTURAL SCIENCES
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ANTHROPOLOGY (NON PHYSICAL) > SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY > MEDICAL ANTHROPOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ANTHROPOLOGY (NON PHYSICAL) > SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY > ANTHROPOLOGY OF MATERIAL CULTURE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ANTHROPOLOGY (NON PHYSICAL) > SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY > CULTURE AND LIFESTYLE > CULTURAL HERITAGE
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
Keywords:
Food History
Diet
Food Consumption Trends
Ancient Greek Culture
Byzantium
Middle Ages
Famine
Greece
Wine Drinking
Occupation
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τη διατροφή στην Ελλάδα και την εξέλιξή της από την αρχαιότητα έως τους νεώτερους χρόνους. Οι συνήθειες διατροφής και ο ρόλος της τροφής ως στοιχείο του πολιτισμού εξετάζονται σε συνάρτηση με κοινωνικές, γεωγραφικές και οικονομικές παραμέτρους. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις γευματικές συνήθειες των αρχαίων ελλήνων, καθώς και για τη θεώρηση τη σχέσης ανάμεσα στη διατροφή και την υγεία με βάση την κλασική γραμματεία. Εξετάζονται οι νεωτερισμοί που εισήχθησαν στη διάρκεια των μεσαιωνικών και των νεώτερων χρόνων, καθώς και τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Οι διατροφικές συνήθειες που επικράτησαν στο Αιγαίο περί τα μέσα του 20ού αιώνα αποτέλεσαν τη βάση της μεσογειακής δίαιτας, ενός πρότυπου υγιεινής διατροφής το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τη διεθνή ιατρική κοινότητα. Στην συνέχεια, η διαφορετικότητα στη διαθεσιμότητα ειδών διατροφής στις διάφορες περιοχές του Ελληνόφωνου κόσμου αναδεικνύεται μέσα από την πληροφορία που παρέχει ένα ναυτικό αρχείο. Τέλος, εξετάζεται πώς η στροφή στη μαζικά παραγόμενη τροφή οδήγησε στην αλλοίωση του ευρύτερου πλέγματος του γαστρονομικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Στην αυγή του 21ού αιώνα, η λιτότητα υποχώρησε και τη θέση της κατέλαβαν οι σύγχρονες αξίες της αφθονίας από τη μία, και του διαιτητικού περιορισμού από την άλλη.

Στη Μελέτη Περίπτωσης παρουσιάζονται στοιχεία για τις πρακτικές επιβίωσης και τις επιπλοκές υγείας που βίωσαν οι κάτοικοι των ελληνικών πόλεων εξ αιτίας του μεγάλου λιμού στην κατοχή.
Table of Contents:
6.1. Ancient origins of the Greek food culture
6.1.1 Meals in ancient Greece
6.1.2. Everyday food in ancient Greece
6. 1.3. The role of wine and wine-drinking in ancient Greece
6.1.4. Concepts of ancient Greek dietetics
6.2. Diet in Greece during Medieval times
6.2.1. Food of the rich and food of the poor in Medieval Greece
6.2.2. Culinary novelties in Byzantium
6.3. Food culture in modern Greece
6.3.1. Traditional Greek diet
6.3.2. Nutritional continuity and non-continuity within Greek cultures
6.3.3. Diet in Greece in the 21st century
6.4. Case study. The great famine during the German occupation
6.4.1. The famine of the winter1941-42
6.4.2. Nutrition during the 1941-42 famine
6.4.3. Consequences of the Greek famine on health and nutrition
6.4.4. Survival methods during the Greek famine
Bibliography
Linguistic Editors: Xifara, Foteini
Graphic Editors: Kapantoni, Kleio
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3806
Bibliographic Reference: Matala, A. (2015). Greek diet [Chapter]. In Matala, A., & Grivetti, L. 2015. Διατροφή και πολιτισμός [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3806
Language: Greek
Is Part of: Διατροφή και πολιτισμός
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions