ΤελικόAdobe PDF (621.62 kB)
Title Details:
Μετάφραση και μεταφρασεολογία
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3899
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Μετάφραση και μεταφρασεολογία [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3899
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions