ΤελικόAdobe PDF (895.81 kB)
Title Details:
Η πολιτισμική διάσταση της μετάφρασης
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη σχέση μεταξύ πολιτισμού και μετάφρασης. Το μεταφραστικό φαινόμενο δεν προσεγγίζεται απλώς ως γλωσσική διαμεσολάβηση, αλλά ως διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτισμών. Γίνεται εκτενής αναφορά στις θεωρίες του λειτουργισμού καθώς και στη θεωρητική κίνηση που έμεινε γνωστή ως "πολιτισμική στροφή" και παρουσιάζονται οι βασικές θέσεις των συγκεκριμένων θεωριών. Το κείμενο (πρωτότυπο και μετάφρασμα) αντιμετωπίζεται ως επικοινωνιακή μονάδα και δίνεται έμφαση στο ευρύτερο συγκείμενο παραγωγής και πρόσληψης κειμένων από διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες (ετερότητα). Εξετάζονται επίσης οι ηθικές πτυχές της διαμεσόλαβησης όπως και ο ρόλος των μεταφραστών. Τέλος, μελετώνται οι νέες μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη της μετάφρασης σε επίπεδο μικροδομής (λέξεις και εκφωνήματα) και μακροδομής (κείμενο ως όλον).
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3903
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Η πολιτισμική διάσταση της μετάφρασης [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3903
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions