ΤελικόAdobe PDF (1.67 MB)
Title Details:
Η σημειολογική διάσταση της μετάφρασης
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Abstract:
Στο προτεινόμενο κεφάλαιο θα προσεγγίσουμε τη μετάφραση μέσα από τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τις σημειωτικές σπουδές. Θα καταγράψουμε τον στοχασμό που αναπτύσσεται στο ερευνητικό πεδίο και την προσπάθεια οριοθέτησής του, τους σημαντικότερους θεωρητικούς και τις σχολές που αυτοί επηρέασαν ή δημιούργησαν, τις τυπολογίες της μετάφρασης με σημειωτικό υπόβαθρο, αλλά και προτάσεις που μπορούν να αναδείξουν τις σημειολογικές πλευρές της μεταφραστικής διαδικασίας σε ενδογλωσσικό, διαγλωσσικό και διασημειωτικό επίπεδο.
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3904
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Η σημειολογική διάσταση της μετάφρασης [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3904
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions