ΤελικόAdobe PDF (456.72 kB)
Title Details:
Η Ιδεολογική διάσταση της μετάφρασης
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Abstract:
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ιδεολογίας και μετάφρασης και να μελετήσει διαφορετικές εκφάνσεις της, όπως αυτές αποτυπώνονται συγχρονικά. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο του κεφαλαίου και συγκεκριμένα οι Περιγραφικές και Λειτουργικές προσεγγίσεις της μεταφραστικής διαδικασίας (Toury 1995, Hermans 1999, Schäffner 2003, 2005) καθώς και κάποιες βασικές αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Στο δεύτερο μέρος, έχει προβλεφθεί η ανάλυση παραδειγμάτων μέσα από ένα αυθεντικό σώμα κειμένων πολιτικού και δημοσιογραφικού λόγου. Πρόκειται για κατεξοχήν ιδεολογικά φορτισμένα κείμενα στα οποία θα αναζητηθούν οι διαφορετικές μεταφραστικές επιλογές και θα επιχειρηθεί η κατηγοριοποίηση και τυποποίηση των καταγραφόμενων τεχνικών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ορισμένες πρακτικές εφαρμογές που θα επιτρέψουν την περαιτέρω εξάσκηση του φοιτητή.
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3905
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Η Ιδεολογική διάσταση της μετάφρασης [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3905
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions