ΤελικόAdobe PDF (7.68 MB)
Title Details:
Η τεχνολογική διάσταση της μετάφρασης
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Abstract:
Δεδομένου ότι οι μεταφραστές, για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες, αυξημένες ανάγκες πολύγλωσσης επικοινωνίας, χρειάζονται μια στέρεη τεχνολογική κατάρτιση, στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζονται πτυχές της τεχνολογίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την μεταφραστική πρακτική. Πέραν της μηχανικής μετάφρασης, που υπήρξε η πρώτη τεχνολογική εφαρμογή (1949) στο πεδίο της μετάφρασης, γίνονται αναφορές στις λεξικογραφικές και ορολογικές εφαρμογές με μεταφραστική στόχευση. Παρουσιάζονται τα βασικά λογισμικά επαναχρησιμοποίησης μεταφράσεων, δηλαδή οι μεταφραστικές μνήμες. Ιδιαίτερη είναι η μέριμνα για την απόκτηση συγκεκριμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων όπως και την παρουσίαση μεθόδων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μεταφραστών σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και των ποικίλων μεταφραστικών εργαλείων. Τέλος παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές αρχές και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των σωμάτων κειμένων όπως και ποικίλων ειδικών λογισμικών.
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3906
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Η τεχνολογική διάσταση της μετάφρασης [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3906
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions