1ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (2.01 MB)
Title Details:
Τεχνολογίες πολυμέσων και υπερμέσων [Βασικοί ορισμοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η θεωρητική προσέγγιση για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται των τεχνολογιών των πολυμέσων και υπερμέσων. Αρχικά διατυπώνονται οι βασικοί ορισμοί για τα μέσα και τη διαμεσική επικοινωνία. Ακολουθεί η περιγραφή των κύριων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των πολυμέσων και των δομικών τους στοιχείων, όπως είναι οι διάφορες μορφές ψηφιακού περιεχομένου και τα στοιχεία διάδρασης. Στη συνέχεια, αναλύονται οι δομές και οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις των πολυμέσων σε επίπεδο αρχιτεκτονικής εφαρμογών, εμπλεκόμενου λογισμικού και υλικού, καναλιών διανομής και θεματικής ταξινόμησης, μαζί με τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και απαιτήσεις κάθε κατηγορίας. Επιπλέον, αναφέρονται οι κύριες φάσεις ανάπτυξης και οι βασικοί συντελεστές μιας πολυμεσικής παραγωγής. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση παραδειγμάτων μη γραμμικής πολυμεσικής αφήγησης, που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και τη συνολική επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης. Στόχος του κεφαλαίου είναι να εισαγάγει ομαλά τον μέσο αναγνώστη στο θέμα και να τον βοηθήσει να εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες και τους όρους των πολυμέσων και της πολυμεσικής παραγωγής, χωρίς να αναλώνεται σε εκτενείς περιγραφές και αναλύσεις.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4344
Bibliographic Reference: Dimoulas, C. (2015). Τεχνολογίες πολυμέσων και υπερμέσων [Βασικοί ορισμοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4344
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions