Κεφάλαιο 4, έκδοση R5Adobe PDF (537.96 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Μελέτη συμπεριφοράς της διόδου
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιείται ένας χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς της διόδου σε επίπεδο προσομοίωσης και εργαστηριακών μετρήσεων. Εφαρμόζοντας διάφορες τιμές αντίστασης σε ένα σειριακό δίκτυο πηγής-διόδου-αντίστασης, μετράται η τάση και το ρεύμα στη δίοδο και σχεδιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα. Το διάγραμμα αυτό ρεύματος –τάσης (I V) λέγεται χαρακτηριστική της διόδου (από τη χαρακτηριστική καμπύλη). Επίσης, σε επίπεδο προσομοίωσης μόνο, δοκιμάζεται η λειτουργία της διόδου σε ένα κύκλωμα διόδου – αντίστασης (ημιανόρθωση) με ημιτονοειδή τάση εισόδου και η λειτουργία μιας γέφυρας με διόδους (πλήρης ανόρθωση).
Table of Contents:
4.1 Θεωρητική εισαγωγή
4.2 Προετοιμασία
4.3 Εξοπλισμός και βοηθητικές πληροφορίες
4.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4480
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Μελέτη συμπεριφοράς της διόδου [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4480
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions