Τόμος Α: Εφαρμοσμένη Πρόωση Πλοίου - Επιλογή Κύριας ΜηχανήςAdobe PDF (82.92 MB)
Τόμος Β: Αναλυτική Σχεδίαση Ελίκων - Εφαρμογές CFD στην Αντίσταση και Πρόωση ΠλοίουAdobe PDF (19.8 MB)
Τόμος Γ: Προγράμματα Η/Υ και οι εφαρμογές τουςAdobe PDF (11.06 MB)
Τόμος Δ: Πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορέςAdobe PDF (5.61 MB)
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τόμου ΓZIP (147.41 MB)
Download
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τόμου ΔZIP (122.66 MB)
Download
ΛογισμικόZIP (635.8 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Πρόωση Πλοίου
Authors: Loukakis, Thodoros
Dodoulas, Athanasios
Politis, Gerasimos
Tzabiras, Georgios
Kouremenos, Dimitrios
Maliatsos, Konstantinos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > NAVAL TECHNOLOGY > SHIP PROPULSION SYSTEMS
Keywords:
Ship propulsion
Main engine selection
Propeller design
CFD applications
Description:
Abstract:
Volume A: Ship resistance and propulsion. Preliminary design/optimization of ship propeller. Main engine selection. Speed-power trials. Controllable ship propellers. Practical aspects of ship propulsion. Tuning of Diesel marine engines.

Volume B: Analytical design of ship propellers. Applications of CFD in ship resistance and propulsion.

Volume C: Computer programs. Design data.

Volume D: Full text bibliographical references.
Technical Editors: Kyrkos, Michalis
Maliatsos, Konstantinos
Graphic Editors: Kyrkos, Michalis
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2016
Item Details:
ISBN 978-960-603-514-2
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/462
Bibliographic Reference: Loukakis, T., Dodoulas, A., Politis, G., Tzabiras, G., Kouremenos, D., & Maliatsos, K. (2016). Πρόωση Πλοίου [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/462
Language: Greek
Publication Origin: Other publications