ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣAdobe PDF (683.62 kB)
Title Details:
Interest
Other Titles: Τρόπος υπολογισμού του απλού τόκου
Authors: Florou, Giannoula
Reviewer: Anastasiadou, Sofia
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS; MARKETING; ACCOUNTING > BUSINESS ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MATHEMATICAL AND QUANTITATIVE METHODS > MATHEMATICAL METHODS; PROGRAMMING MODELS; MATHEMATICAL AND SIMULATION MODELING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MACROECONOMICS AND MONETARY ECONOMICS > MONEY AND INTEREST RATES
Keywords:
Interest
Description:
Abstract:
Έννοια χρηματικού κεφαλαίου, πραγωγική αξία, ανάγκη υπολογισμού τόκου. Επιτόκιο, εύρεση τελικού κεφαλαίου. Υπολογισμός χρόνου, σε μήνες, μέρες.
Table of Contents:
Ιστορία τόκου
Ορισμοί (χρήμα, κεφάλαιο, τόκος)
Διακρίσεις τόκου
Υπολογισμός απλού τόκου
Γραφική παράσταση
Εύρεση αρχικού κεφαλαίου, χρόνου, επιτοκίου
Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5067
Bibliographic Reference: Florou, G. (2015). Interest [Chapter]. In Florou, G. 2015. FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5067
Language: Greek
Is Part of: FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS
Number of pages 10
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions