ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝAdobe PDF (847.15 kB)
Title Details:
Discounting
Other Titles: αντικατάσταση γραμματίων ή συναλλαγματικών με απλό τόκο
Authors: Florou, Giannoula
Reviewer: Anastasiadou, Sofia
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS; MARKETING; ACCOUNTING > BUSINESS ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MATHEMATICAL AND QUANTITATIVE METHODS > MATHEMATICAL METHODS; PROGRAMMING MODELS; MATHEMATICAL AND SIMULATION MODELING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MACROECONOMICS AND MONETARY ECONOMICS > MONEY AND INTEREST RATES
Keywords:
Interest
Discounting
Description:
Abstract:
Ορισμοί - χρησιμοποίηση γραμματίων συναλλαγματικών.
ανάγκη για προεξόφληση σε βραχυχρόνιο διάστημα
Υπολογισμός εσωτερικού και εξωτερικού προεξοφλήματος.
Υπολογισμός παρούσας αξίας, υπολογισμός ονομαστικής αξίας σε σύντομο χρόνο.
Table of Contents:
Ορισμοί (γραμμάτιο, συναλλαγματική)
Εξόφληση προεξόφληση
Αντικατάσταση γραμματίων
Οικονομική ισοδυναμία
Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5068
Bibliographic Reference: Florou, G. (2015). Discounting [Chapter]. In Florou, G. 2015. FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5068
Language: Greek
Is Part of: FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS
Number of pages 15
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions