ΡΑΝΤΕΣAdobe PDF (994.31 kB)
Title Details:
Ράντες
Authors: Florou, Giannoula
Reviewer: Anastasiadou, Sofia
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS; MARKETING; ACCOUNTING > BUSINESS ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MATHEMATICAL AND QUANTITATIVE METHODS > MATHEMATICAL METHODS; PROGRAMMING MODELS; MATHEMATICAL AND SIMULATION MODELING
Keywords:
Interest
Compound Interest
Rent
Annuity
Loan
Description:
Abstract:
Έννοια ράντας, χρησιμοποίησή της. Διάκριση ραντών σε κατηγορίες.
Ορισμοί για τα στοιχεία ράντας. Υπολογισμός τελικής αξίας.
Υπολογισμός δόσης ράντας.
Εύρεση παρούσας αξίας ράντας.
Εύρεση πλήθους δόσεων.
Linguistic Editors: Nika, Eleni
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5071
Bibliographic Reference: Florou, G. (2015). Ράντες [Chapter]. In Florou, G. 2015. FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5071
Language: Greek
Is Part of: FINANCIAL QUANTITATIVE METHODS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions