Το κείμενο του τρίτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.51 MB)
Το κείμενο του τρίτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.73 MB)
Download
Title Details:
Διπολικά Τρανζίστορ
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Το τρανζίστορ αποτελεί τη θεμελιωδέστερη ηλεκτρονική διάταξη τόσο για την κατασκευή αναλογικών κυκλωμάτων όσο και ψηφιακών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα διπολικά τρανζίστορ, η εφεύρεση των οποίων προηγήθηκε όλων των άλλων τύπων τρανζίστορ τα οποία βρίσκονται σήμερα σε χρήση. Μεταξύ άλλων περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας τους, οι τύποι τους, οι περιοχές λειτουργίας τους, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κυκλωμάτων τα οποία περιέχουν διπολικά τρανζίστορ, οι βασικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τη σωστή πόλωσή τους καθώς και οι κυριότερες εφαρμογές τους.
Type: Chapter
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/53
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Διπολικά Τρανζίστορ [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/53
Language: Greek
Consists of: 1. Bipolar transistor biasing
2. Bipolar transistor current source
3. Bipolar junction transistor as a switch
Is Part of: Introduction to Electronics
Number of pages 53
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions