Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (11.38 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (736.75 kB)
Title Details:
Position Representation
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Particle Wavefunction
Position Operator
Momentum Operator
Position-momentum Permutator
Velocity Expectation Value
Momentum Eigenstates
Uncertainty Principle
Uncertainty And Permutators
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005β· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Bransden et al.,1990· Cohen-Tannoudji et al., 2006· Fitzpatrick,2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010):
1. Ο ορισμός του παρατηρήσιμου μεγέθους της «θέσης» και τα αντίστοιχα πλάτη πιθανότητας (συνεχές φάσμα ιδιοτιμών και ιδιοκαταστάσεων).
2. Οι τελεστές της θέσης και της ορμής.
3. Η μορφή που έχει ο τελεστής της Hamiltonian ενός σωματίου, συναρτήσει των τελεστών της θέσης και της ορμής.
4. Το Νευτώνιο (κλασικό) όριο της Κβαντομηχανικής.
5. Οι ιδιοκαταστάσεις της ορμής στην αναπαράσταση θέσης.
6. Η αρχή της αβεβαιότητας.
7. Τέλος, θα συνοψίσουμε τα βασικά σημεία του κεφαλαίου.
Σε αρκετές από τις παρακάτω εξισώσεις, συμβολίζουμε τους διανυσματικούς τελεστές της θέσης και της ορμής ως 푥 και 푝 aντίστοιχα, για σαφέστερη διάκριση από τις αντίστοιχες αλγεβρικές μεταβλητές.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5532
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Position Representation [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5532
Language: Greek
Consists of: 1. Κυματοσυνάρτηση Σωματίου
2. Οι Τελεστές της Θέσης και της Ορμής στην Αναπαράσταση της Θέσης
3. Ο τελεστής της ορμής είναι ερμητιανός. Ο μεταθέτης θέσης-ορμής
4. Σχέση μέσων τιμών ταχύτητας και ορμής
5. Κυματοσυνάρτηση καθορισμένης ορμής
6. Αβεβαιότητες σε ρεαλιστικά συστήματα
7. Αβεβαιότητα και Μεταθέτης
8. Κριτήρια αξιολόγησης
9. Κριτήριο αξιολόγησης 6
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions