Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (31.7 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (901.82 kB)
Title Details:
Free particle - Probability Current
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Free Particle Dynamics
Dispersion
Probability Current
Wavefunction Phase
Virial Theorem
Gaussian Wave Packet
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005α· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· French & Taylor, 1978· Fitzpatrick,2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010):
1. Θα δούμε πρώτα ποιά είναι η χρονική εξέλιξη μιας Gaussian κυματοσυνάρτησης, σε μηδενικό δυναμικό (ελεύθερο σωμάτιο). Θα περιγράψουμε πώς μετατοπίζεται στον χώρο η κυματοσυνάρτηση, λόγω της ταχύτητας του σωματίου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει η διασπορά στον χώρο, λόγω της αβεβαιότητας στην ορμή(ταχύτητα).
2. Θα δούμε ποσοτικά το πείραμα διπλής οπής, υποθέτοντας ότι τα κβαντικά σωμάτια συμπεριφέρονται ως ελεύθερα σωμάτια και άρα, οι κυματοσυναρτήσεις τους είναι καθορισμένες και ταυτίζονται με τις ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή της ορμής (ελεύθερο σωμάτιο). Έτσι, θα δείξουμε ποσοτικά πώς σχηματίζονται οι κροσσοί συμβολής για μικροσκοπικά και μακροσκοπικά σωμάτια.
3. Θα θεωρήσουμε τη γενίκευση τελεστών και κυματοσυναρτήσεων σε 3 διαστάσεις.
4. Θα ορίσουμε και θα μελετήσουμε την έννοια του ρεύματος πιθανότητας.
5. Θα αποδείξουμε το θεώρημα Virial, που συσχετίζει τη δυναμική με την κινητική ενέργεια, στην κλασική μηχανική και τις αντίστοιχες μέσες τιμές, στην κβαντική μηχανική.
6. Τέλος, θα κάνουμε μια σύνοψη των βασικών σημείων του κεφαλαίου.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5533
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Free particle - Probability Current [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5533
Language: Greek
Consists of: 1. Δυναμική ελεύθερου σωματίου
2. Ανάπτυγμα κυματοσυνάρτησης
3. Ποσοτική Μελέτη του Πειράματος της Διπλής Οπής
4. Κβαντικά Συστήματα σε 3 Διαστάσεις
5. Το Ρεύμα Πιθανότητας
6. Φάση Κυματοσυνάρτησης και Ταχύτητα
7. Το Θεώρημα Virial
8. Κριτήρια αξιολόγησης
9. Κριτήριο αξιολόγησης 3
10. Gaussian κυματοπακέτο
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions